Budgetbeheer

Budgetbeheer kan op vrijwillige basis, maar ook als onderdeel van de schuldhulpverlening. Schuldbemiddeling door Capabel Coaching gaat samen met budgetbeheer(ook wel inkomensbeheer genoemd).

Dit geeft schuldeisers de zekerheid dat afspraken tot aflossing van de schuld nagekomen worden én wordt voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan. Doordat de financiële druk wegvalt ontstaat een stabielere situatie, met meer rust. Dit alles vergroot de kans van slagen van het traject, waarin cliënt 36 maanden (3 jaar) wordt begeleid.

Wat is Budgetbeheer
Alle inkomsten worden gestort op een nieuw te openen rekening op naam van de cliënt. Deze krijgt zelf geen pas van deze rekening, maar geeft mij een volmacht om zijn/haar financiën over te nemen. (Let op: ik neem de schulden niet over. Cliënt is en blijft zélf verantwoordelijk!)

Per week/maand krijgt cliënt leefgeld op zijn/haar eigen rekening gestort. Alleen over dit bedrag (het sociale minimum) heeft cliënt dus beschikking. De inkomsten worden in eerste instantie besteed aan alle vaste lasten. Dit zijn huur/hypotheek, energie (gas, licht en water), de basisverzekeringen en huishoud-/leefgeld. Wat overblijft is de aflossingscapaciteit. Indien mogelijk wordt er ook een potje gemaakt voor reserveringen en/of spaargeld. Het spreekt voor zich dat hiervoor voldoende inkomsten moeten zijn.

Vrijwillig budgetbeheer
Als je geen schulden hebt kun je je budget/inkomen ook laten beheren.

Als je problemen hebt met het onder controle houden van je uitgaven, het op orde houden van je administratie en de discipline om je rekeningen tijdig te betalen, kan budgetbeheer een oplossing zijn. Dit ter bescherming, en ter voorkoming van schuldenproblematiek.
Je vaste lasten en eventuele overige rekeningen worden op tijd betaald, en je kunt geen onverantwoorde uitgaven meer doen.

Budgetbeheer via Capabel Coaching staat voor een individuele aanpak. Voor elke cliënt wordt een persoonlijk plan opgesteld: wat vind je belangrijk en wat is er mogelijk. Wat doe je zelf, en wat wil je dat ik doe. Dit alles wordt in een overeenkomst vastgelegd. Deze overeenkomst kun je altijd beëindigen. Dit met voorbehoud van een eventuele opzegtermijn zodat de zaken in goede orde overgedragen kunnen worden en externe partijen geïnformeerd kunnen worden.

Budgetbeheer vraagt van cliënt inspanning, inzet en een gemotiveerde houding. Om terugval na beëindiging van het budgetbeheer te voorkomen is het belangrijk dat cliënt leert omgaan met zijn/haar geld. Budgetbeheer gaat dan ook vaak samen met budgetcoaching. Door middel van persoonlijke begeleiding wordt cliënt geleerd hoe hij/zij een gezonde financiële huishouding kan voeren.

Capabel Coaching biedt tijdelijk, langdurig óf blijvend budgetbeheer.