Budgetcoaching

Het zal iedereen wel eens zijn overkomen: er gaat meer geld van de betaalrekening af dan dat er binnenkomt. Op een gegeven moment wordt het gat steeds groter, en heb je geen idee meer waar je geld naar toe gaat. Wanneer het geldtekort structureel wordt, ontstaan er problemen. Welke rekening gaat voor, en welke blijft liggen?

Aanmaningen en incassobrieven zijn vaak het resultaat. Dit alles leidt tot spanningen, stress en op een gegeven moment misschien zelfs uitzichtloosheid. Problematische schulden en administratieve chaos kunnen voorkomen worden door op tijd hulp in te schakelen.

Capabel Coaching uit Leeuwarden kan je als budgetcoach helpen. Ik kom bij je thuis, en ga met je om tafel. Samen met jou maak ik een overzicht van de inkomsten, de uitgaven en de (eventuele) achterstanden/schulden. Ik kijk of je recht hebt op toeslagen of andere financieel voordelen, zoals teruggaven of subsidies. Met deze gegevens maak ik een budgetplan. Hiermee krijg je inzicht in je financiële situatie, en op (dreigende) problemen. Ik geef adviezen en tips, en pas het traject aan op je persoonlijke situatie. Dit alles om erger te voorkomen.

Budgetcoaching heeft tot doel het aanleren van budgetvaardigheden, zodat men beter om leert gaan met het beschikbare inkomen. Het opzetten van een thuisadministratie is hier een belangrijk onderdeel van. Ik streef er naar om cliënten zoveel als mogelijk zelfredzaam te maken. Ik neem het roer niet over, de cliënt houdt zelf zeggenschap over zijn eigen situatie en blijft zelf verantwoordelijk.

Hoe lang er begeleiding nodig is, is vooraf niet te voorspellen. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Capabel Coaching kan helpen om het (financieel) inzicht (opnieuw) te krijgen, te behouden en biedt hiervoor tijdelijke, langdurige of blijvende begeleiding aan.