Schuldbemiddeling

Schulden hoeven niet altijd een probleem te zijn. Er zijn situaties genoeg te bedenken die maken dat we ons voor langere of kortere tijd in de schulden (moeten) steken. Het wordt pas problematisch als het aflossen niet meer lukt en de schulden alleen maar groter worden, o.a. door extra rente- en administratiekosten.

Ontslag, echtscheiding, ziekte, jarenlang een minimum inkomen… het kunnen allemaal oorzaken zijn waardoor iemand uiteindelijk in de financiële problemen komt. Soms kan uitstel van betaling worden gevraagd, een voorschot op het salaris/de uitkering, of een lening. Desondanks zit men op een gegeven moment vaak tot over zijn/haar oren in de financiële problemen. Dreigbrieven van incassobureaus of erger zijn het gevolg.
De problemen lijken zich alleen maar op te stapelen met slapeloze nachten tot gevolg, zeker als het lijkt alsof je er nooit meer uitkomt!!

Je kunt proberen zelf regelingen af te spreken met schuldeisers, maar met meerdere schuldeisers zijn de problemen vaak niet meer te overzien. Het wordt lastig om zelf een oplossing te vinden,en bovendien zullen incassokosten de schulden alleen maar doen groeien. Hoe eerder de problemen worden aangepakt, hoe beter. Laat kostbare tijd niet verloren gaan, en zoek hulp!

Wellicht kan Capabel Coaching helpen.

Je kunt een afspraak maken voor een intakegesprek, waarin de mogelijkheden worden besproken. Tijdens dit gesprek worden schulden en oorzaken van de schuldenproblematiek in kaart gebracht, evenals de inkomsten en uitgaven. Op basis hiervan kijk ik of ik kan helpen. Dit is afhankelijk van verschillende factoren als de hoogte van de schuldsom, de aflossingscapaciteit en de voorgeschiedenis.

Misschien blijkt het probleem mee te vallen, en geef ik tips en adviezen om te voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt. Mogelijk kunnen de schulden (in termijnen) terug betaald worden. Er zal dan geprobeerd worden een afbetalingsregeling te treffen met alle schuldeisers. Als het inkomen te laag is om de schulden helemaal terug te betalen zal geprobeerd worden een schuldregeling te treffen of een saneringskrediet af te sluiten.
De bedoeling van beide regelingen is dat er in 3 jaar tijd zoveel mogelijk van de schulden afgelost gaat worden. Tijdens dit traject wordt het inkomen teruggebracht tot rond het bijstandsniveau. Alles daarboven is voor de schuldeisers.

Dit traject (het minnelijke traject) start op het moment dat alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel. Eén van de voorwaarden is dat cliënt bij Capabel Coaching uit Leeuwarden in budgetbeheer gaat. Hierdoor hebben de schuldeisers meer zekerheid dat het afgesproken aflossingsbedrag ook daadwerkelijk door hen wordt ontvangen, en dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Na het goed volbrengen van deze 3 jaar wordt het restant van de schuld kwijtgescholden (Finale Kwijting) en kan er zonder schulden een nieuwe start gemaakt worden.

Gaat één of meerdere schuldeisers niet akkoord, en om te voorkomen dat iemand daardoor levenslang met zijn schulden blijft zitten rest dan alleen nog het wettelijke traject, de WSNP. De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is een Nederlandse wet uit 1998 die burgers een extra mogelijkheid biedt op een schuldenvrije toekomst. Dit traject loopt via de rechter. Cliënt zal zich hiervoor moeten wenden tot de Kredietbank Nederland. Tijdens de wachtperiode zal ik, indien gewenst, de begeleiding blijven doen om de situatie zo goed mogelijk te stabiliseren.